Ett skogsskiftes historia i kort mänskligt perspektiv

Göran Boardy 1988 – 2022

Belägenhet: Dalarna, Mora kommun, Bonäs skifteslag

Bonäs 254:1

Skifteskarta. Svagt violett färgade ingår i Rädådalens naturreservat (1), eller är mina egna beslutade reservat

Breddgrad: 61,2° N

Höjd över havet: 325 – 500 m

T-summa: ca 900-1100 dygnsgrader (relativt kyligt)

Berggrund: dalaporfyriter

Jordmån: Podsol

Sandig-moig-morän (dominerande)

Humiditet: 0 – +50 mm

Nederbörd: 350-400 mm

Yta: 48 hektar

Trädslag: ca 40% tall och 60% gran

Vilt: Björn, Älg, Hare, Tjäder, Varg, Hjort, Lavskrika, Trretåig hackspett, Spillkråka