1998

Naturvård
Underbar är tingens ordning. När jag nu läser igenom mina anteckningar från de gångna åren ser jag hur mina naturvårdsinriktade funderingar legat några år före det som nu blivit upphöjt till officiell skogsvårdspolitik. Jag tackar och köper den systematiserade uppläggning som nu presenteras i SVS litteratur och tidningar. Det är väl detta som är KONSTEN!

Fyra kategorier med olika inriktning eller nivå, på natur- och biotophänsynen har införts. PG, PF, NS och NO – står för Produktionsmål Generell naturhänsyn, Produktionsmål – Förstärkt naturhänsyn, Naturvård – Skötsel och Naturvård – Orört.

Jag har ju inte haft denna fyrdelade nivellering för ögonen men väl olika nivåer av hänsyn och biotopskydd. PG, den generella hänsynen i produktionsskog innebär för mig snarast en kombination av PG och PF. Ska föra in dessa begrepp (vid sidan) i min planering.

Röjning avd 10
Ungskogen på avd 10 gick jag igenom med röjsåg. Mycket försiktigt och sparsamt glesade jag ut och tog bort en del förväxande grovkvistiga tallplantor. Avdelning 9 borde på sikt inkorporeras i avd 10. Det är högst 20 år som skiljer dem åt.

Avd 17 och 16 (södra tarmarna)
Vi gick nerifrån vägen uppåt, strax innanför det södra råt. Genom gallringen på södra avd 14, över den gamlavägen och uppåt. Mina farhågor om ljuschock för granarna i gallringen på avd 14 söder var obefogade. Men hur är det med stam-sprickning och kådflöde? Det har i alla fall inte förvärrats de senaste åren. Hur det ser ut med rötan får vi se i framtiden…
Resonerade om farbarhet och kontrollerade gallringsbehovet. Vissa grupper behöver en gallring inom fem år eller så. Där är brant på sina ställen men med vinsch går det att ordna.
Bör dessa delar höra ihop med avd 16? De har snarlika förhållanden och åldrar.

Markberedning avd 8 norra
Vi lånade Liljebergs hemkonstruerade markberednings-aggregat (avsedd för Vimek eller järnhäst) och testade på avd 8. Det var fysiskt, men tar man det lugnt och inriktar sig på fläckberedning tycker jag nog att det fungerar. Vi körde runt i 2,5 timmar. Skulle vara bra med två heldagar på avd 8 med denna markberedare. Det är väl i sista laget nu. Fläckvis kommer det redan plantuppslag.

Dokumentation QTVR
Sista dagen för sommaren gick E och jag runt hela östra delen av skiftet – från Björntjärnsvägen uppåt till 500möh och ner längs södra delen. Vi tittade, resonerade och jag fotograferade 6 noder för dokumentation: 1. avd 04, 2. avd 27nära 03 (västra) gammelgran, avd 26nära 500 möh, avd 10/11 på gränsen mellan ungskogen 10 och nyavverkade 11, avd 02 strax innanför skärningen 12,13 & 02.

Reflektioner
Avd 25 är väldigt luckig och gles i dagsläget. Dels har flera större granar blåst omkull och dels har flera dött/torkat på rot. Funderar på att ta upp en mer rejäl lucka därikring – den norra delen av 25. Det kommer nämligen rejält med småplantor under. Lika bra att satsa på riktig återväxt där nu. Det som står är inte mycket att spara längre. Detta borde göras snarast (inom 2 år).