1999

Förutom ett vindfälle bland frötallarna på avd 28 vidtog jag inga direkta skogsåtgärder under året. Däremot förberedde vi för framtida genom att låta fixa till vägen uppför Kolberget. Hade dit en liten grävare som gjorde om traktor(hjul)spåren till en mer farbar transportstig, eller vad det ska kallas.