2000

Årets åtgärd står jag inte för själv. Det är grannen i norr som låter avverka granbestånd gränsande till avd 11, 14 och 16. I början av augusti och utan att vidta åtgärder mot rotrötespridning. Jag blev förbannad och satsar eget ”Rotstop” Kutar runt med hink och penslar på så många granstubbar jag kan hitta i riset. Hoppas att det gör nytta. Återstår också att se hur det blir med ljuschocken för våra granar i kantzonen?

Plockar några frötallar längs vägen på avd 10. Sågar plankor och brädor. På ”Solosågen” som var ny för året.

Vid en av turerna uppför Kolberget stötte jag på en kull tjäderungar. Glädjande.

I september och oktober stannade jag några extra veckor och återupptog gallringarna på avd 16. Det tog ca 4 timmar att köra, fälla, upparbeta , lasta och köra ner igen och lasta av. Körde upp allt timmer till fryksås – för sågning av plank och brädor. Mycket transport blir det. Dels upp och ner för Kolberget, dels till o från Fryksås.

I oktober började jag gallra avd 5. På den veckan högg jag igenom ca 1/2 ha. Blandat tall och gran. Nu återstår lika mycket grandominerat i den södra delen.