2021

Bägarlav

Privata äganderätten

Svaret på frågan: »Är det okej att vi människor ska ha rätt att äga natur?« som jag ställde mig själv på 1970-talet? Då var jag ytterligt tveksam med viss övervikt åt ett NEJ. Idag – 2021 – är faktiskt mitt svar detsamma. Min åsikt har gått hela varvet runt under dessa år. Privatpersoner eller bolag ska inte äga skog eller annan natur. Naturen skall stå under samhällets – det allmännas – förvaltning och beskydd. Med betoning av beskydd.

Biologisk mångfald

Artikel i Dagens Nyheter 20 juni 2021:
»Rapport: Både klimatet och den biologiska mångfalden måste räddas för att vi ska överleva
Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är de två största hoten mot mänskligheten. Ingen av kriserna kan lösas utan den andra, men naturen erbjuder lösningar till båda, enligt den första gemensamma rapporten från organisationerna IPCC och IPBES.
Vi måste snabbt få ned våra utsläpp av växthusgaser och fånga in koldioxid som redan finns i atmosfären om vi ska ha någon chans att begränsa uppvärmningen till nivåer vi kan hantera. Men om åtgärderna mot klimatkrisen samtidigt hotar och förstör biologisk mångfald riskerar vi vår hälsa, vår ekonomi, vår försörjning av mat och vatten, och skapar dessutom grogrund för framtida pandemier.

– Varför ska vi bry oss om biologisk mångfald och inte bara om klimatförändringarna? Behöver vi verkligen biologisk mångfald? Svaret är ja. Om man planterar skog med samma sorts träd så kan alltihop slås ut av en torka. Det kan komma skadeinsekter som förstör vartenda träd, säger Camille Parmesan, professor vid institutionen för biologiska och marina vetenskaper vid universitetet i Plymouth i England..

– Det här är viktigt för oss alla, även för den som bara bryr sig om människor. Vi kan inte fortsätta att upprätthålla vårt sätt att leva om vi förstör den biologiska mångfalden. Vi kan inte ha ett landskap där vi bara odlar grödor och har skogsplanteringar. Mångfaldiga och hälsosamma ekosystem fungerar bättre, och de är också bättre på att ta upp koldioxid. Så de är bättre på att hejda uppvärmningen och är dessutom mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna, fortsätter hon.
Hon var en av deltagarna när 50 av världens främsta experter på klimatförändringar och biologisk mångfald hade ett fyra dagar långt digitalt möte i december förra året. Det var det första samarbetet mellan organisationerna IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, och IPBES, Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, som sammanställer kunskapsläget för biologisk mångfald på samma sätt som klimatpanelen IPCC gör för klimatförändringarnaRapporten från mötet presenterades förra veckan, efter att den blivit granskad och godkänd av andra forskare.« …slut citat

Systemförändring nödvändig

Detta är äntligen helt i linje med vad jag försöker anpassa mig till.
Detta med biologisk mångfald är en fråga och ett komplex av problem som kommer att ge det moderna skogsbruket nästintill oöverstigliga problem. Särskilt när det nu pratas vitt och brett om biobränsle som en metod att minska utsläppen från fossila drivmedel. Och med den pappersförbrukning vi har lär det snart inte finnas skog kvar i de nordiska länderna, eller Ryssland. Biobränsle är en blindgångare och återvändsgränd. Vi har inte den tiden att vänta på att ny generation skog hinner växa upp och binda kol i den omfattning som är nödvändig. Det är nämligen väldigt bråttom att få ner utsläppskurvan. Bäst är att låta all skog stå. Den har redan bundit kol och fortsätter att göra så så länge den får stå.
Låt stå är alltså mitt motto!