1992

92-08-12
Jag har märkt att den konventionella huggningsklass-indelningen inte räcker för mina behov. Jag behöver mer finstämda nivåer. Måste utarbeta något som passar mina behov. Åt detta hållet kanske:
K1 — Kalmark
K2 — Kalmark med återväxt
R1 — Plantskog < 1,3 m
R2 — Ungskog — behöver försiktig och successiv röjning.
G1 — Gallringsskog
G2 — Skog nära avverkningsmogen ålder där gallring bör ske mycket försiktigt.
S1 — Avverkningsmogen skog som inte bör avverkas under 10-årsperioden.
S2 — Slutavverkningsmogen skog.
S3 — Naturvårdshänsyn, ska ej röras alls eller behandlas ytterst varsamt.
E1 — Restskog; avvecklas och anlägg nytt.

92-07-24 — 92-08-13
Fortsatte mina hemmagjorda skogsuppskattningar med ett antal provytor. Största osäkerhetsmomentet är antagligen höjdmätningen. Ska lägga upp ett dataregister med alla uppgifter över beståndens tillstånd. Kompletterat med kartor.
Erik, Elin och jag tog en runda och kollade tillståndet. Högst upp i öster under granskärmen verkar det komma en hel del plantor. Vi markerade en med påle intill och tog ett foto på ettåringen (den nyfödde?). Vore kul att följa upp just denna planta med tillväxtmätning, foton etc, under lång tid framöver.