1993

93-06-23
Läste i »Skog & Forskning« om en skogsbruksmetod kallad »naturkultur«. Såvitt jag förstår är det en variant av blädning. Är det något jag kan använda uppe på 24 och 25?
AS från Siljansågen ringde och frågade om mina avverkningsplaner. Vi beslöt att gå ett varv senare i sommar.
Preliminära likvidbesked i omarronderngen kom i maj. Saldot för min del var + 6000. Vilket får betraktas som bra – att slippa skuld alltså. (OBS – detta ändrades sedan till en skuld på 20.000 på grund av omvärderingar i omarronderingen)

93-07-12
SVS hade bjudit in markägarna till Våmhus bygdegård för genomgångar.
Jag passade på att kopiera deras skogskartor och uppskattningslistor. Värderingen enligt dessa papper skall vara gjord 1988. Enligt mina beräkningar är deras m2sk uppe på Kolberget för höga. Deras siffror måste bygga på hur det såg ut innan Korsnäs »tog hand om« snöbrotten. Siffrorna är alldeles för höga för dagens situation.

93-07-16
Ringde och bokade en träff på lantmäteriet för att kolla upp värderingen. Baseras likviderna på SVS uppskattning eller har man korrigerat efter snöbrottsavverkningen? Måste kolla mina egna siffror innan mötet.
Under 1992 har jag påpekat tokigheter i fastighetstaxeringen. Och mina synpunkter har gått hem. Nu är även Fryksås (Hansjöfastigheten) lantbruksenhet och ladan är ekonomibyggnad.. Knappt ett (1) ha sammanlagt. Hur stort markinnehav behövs för en jakträtt i Hansjö?
Svåra beslutsfundeingar kring ett eventuellt köp av en terränghjuling (Vimek, Yamaha?). Mitt synsätt är ju långt ifrån strikt företagsekonomiskt. Trivsel, arbetsglädje, frihet att planera och arbeta efter eget huvud är också starka argument. Hur mycket kan vi tillåta att oberoendet får kosta? Hur skulle en sån här kalkyl se ut?

Ska föra in SVS-uppskattningarna i registerform tillsammans med mina egna resultat för jämförelsens skull. Och kartan skall jag läsa in, vektorisera och förstora som ett eget skikt över mina egna kartor. Ska försöka bestämma markfuktighetsgränserna nogrannare. Även mera beståndsstatistik behövs. Alltså m2sk/ha. medlediameter mm.

93-07-23
Var nere och pratade med H på lantmäteriet om de preliminära likviderna. I stort tycker jag att det mesta vekar bra. Har ingen lust att rota och peta i detaljer. Angående snöbrotten verkar man ha värderat EFTER skadorna. Är det riktigt så får jag vara nöjd.
I regn och dimma stack jag ner med spade och låda och begick en symbolisk omplantering av ett 20-tal tallplantor på avd 10. Grävde upp dem i diket längs vägen och satte i luckor högre upp. Ska köra med röjsågens markberedare i luckstråken för att se om inte plantuppslaget kan öka.

93-07-31
Tittade extra noga efter lavar på stammar och grenar längs Rädan. Skall kolla med experter om det kan vara Ringlav och Trådbrosklav som jag hittat.

93-08-06
Gick med AS från Siljanssågen en runda på skiftet. Han har hört av sig om ev. avverkning. Vi får se! Jag ska höra av mig när avverkningsförbudet upphävts.
Uppe på toppen hittade vi dygnsfärsk björnbajs. Björnen hade ätit mycket blåbär och hallon. En bit ner i backen, avd 19, hade ett par stubbar krafsats sönder av samma björn troligen.

Återigen Redigerade huggningsklaser:
K1 — Kalmark
K2 — Kalmark med återväxt
R1 — Plantskog < 1,3 m
R2 — Ungskog — behöver försiktig och successiv röjning.
G1 — Yngre gallringsskog
G2 — Äldre gallringsskog
S1 — Avverkningsmogen skog som inte bör avverkas under 10-årsperioden.
S2 — Slutavverkningsmogen skog.
S3 — Naturvård (av olika grad, från orört till försiktig skötsel)
B — Blädning (eller nåt åt det hållet)
E1 — Tras- eller Restskog
N — Naturkultur (?)

93-08-10
Gick med spade på västra sidan ån. Vilken bördighet! Det går att sticka ner spaden till skaftet utan att möta sten. På ett misstänkt ställe var humuslagret svart av kol och kolbitar ( > 20 cm tjockt. Kolbotten?