1995

95-05-27
Hävdes avverkningsförbudet formellt vid ett möte i Moraparken. Några dagar in i juni kom räkning från Lantmäteriet & räkning på skuld i själva omarronderingen.

maj 95
Under sommaren och hösten 94 skulle hela omarronderingen & lantmäterikostnaden betalas. Fick avbetalningsplan under hösten. Till omarronderingsskulden fick jag ett förskott från Siljanssågen.
När vi var här under Kristi Flygare – helgen passade vi på att kontrollera hygget på avd 8. Det såg fint ut. Rejält tilltaget med frötall, en räddad dunge kring en kolbotten och två myrstackar. Blev varse problemet med snösmältvatten som samlas i en mindre sjö vid kolbotten södra avd 8. Måste ha dit en grävare som fixar ett dike på västra sidan av vägen. eller vad säger rågrannen H om att jag låter vattnet rinna i diket längs vägen till Djupgrav?

juli 95
Inspekterade sydgränsen ner mot H:s hygge uppe på Kolberget. Inget har blåst omkull än, men risk finns för ljuschock för granarna i brynet.
Följde med på en exkursion till nyckelbiotoper i Våmhus som Lars Ambrosiusson (SVS) inbjudit till. SVS inventerar landets nyckelbiotoper. Rädådalen har klassats som sådan. Enligt Lars en av de största och intressantaste i Moradistriktet. (vad var det jag sade!)
Planerar en ny drivning. Avd 8-norra, 11 och 15.
Erik och jag snitslade frötall och fläckvis nästan timmerställning på avd 8 norra. Vi hittade en trolig kolbotten och rester av koja/eldstad, samt ett flertal myrstackar.
Avd 15 delar jag mitt i. Norra delen avverkas nu, med några fröträd. Den södra delen blir för luckig om vi tar bort överståndarna nu. Allt får stå länge än. Tills vi eventuellt tar allt, utom ÖF, om om 100 år eller…
Hyser starka planer på att i en snar framtid köpa en begagnad Vimek. Hur få med sej resten av familjen i ett sådant beslut?
Det är dags att markbereda avd 8-södra (om det övehuvudtaget skall göras). Skall försöka konstruera en harv till Vimek som inte skadar mer än nödvändigt.
Skall vi plantera (gran eller björk) på avd 19 & 20? Och hur göra med 3 & 6?