1996

Konstprojekt?
Fram växer funderingar på att hantera både min skötsel av skogen och dokumentationen av densamma på denna webbplats, som ett självständigt konstprojekt. Med stark inriktning på naturvård och ekologi (i den mån jag vet och kan något om dessa storheter).

Vimek
Igår levererade Liljebergs en Vimek Minimaster. Svårt är det att fatta. Det är en begagnad maskin men den är bra för våra behov.
Våra våndor och diskussioner i denna fråga har varit plågsamma. Åtminstone tills dess att köpet var uppgjort. Sen har det bara varit konstigt, eftersom maskinen stått kvar hos Liljebergs i Orsa hela vintern & våren.
Vi hackar och gräver i hjulspåren på basvägen uppför Kolberget, för att anpassa till vimeks smalare hjulbas. Det går oväntat lätt. Vi måste ordna med någon slags avrinning ur dessa diken. Erik är med och hackar och gräver och kör. Kul att han är intresserad.

96-07-22
Försöksharven är färdig. Den består av två stockar vilandes på med framändan på timmervagnens baklem och bakdelen släpandes i marken. Ett eller två kraftiga 40 cm spett i nederdelen skall riva upp ris och humus. Om konstruktionen håller skall nu testas.

Första testen av harven gjord.
Spetten böjer sig. Inga järn håller för dessa påfrestningar. Skall kolla med Liljeberg. Han hade visst låtit tillverka en markberedare för Vimek.

96-07-26
Framförallt årets hyggen behöver rensas. Mycket skräp står kvar. Lämpligt till gärdesgårdsvirke eller liknande.
Erik och jag har ordnat til basvägen så att Vimeken går att köra tillförlitligt. Nu kan vi sätta igång med nödvändiga gallringar.
Vi annonserade i Moratidningen efter timrat uthus. Tre svar – för dyrt, långt bort eller för stort. Ett behändigt fjöse på ca 4 x 4 m vill vi ha – ovanför ladan eller stallet.

96-07-29
Med vår nya arbetskamrat tar vi skiftet i besittning genom att staka ut lämpliga basvägar och förbereda för kommande gallringar.
Nu när nästan fyra bestånd avverkats, känns det ändå bra att se och gå igenom. Tack vare att vi lämnat rejält med fröträd känns bestånden inte skövlade eller förstörda. Dessutom skall det bli roligt att hjälpa fram en tät plantskog under frötallarna. Men – oj vad det är svårt att känna igen sig i skogen efter en sån här åtgärd.
Erik och jag hyggesrensar på de avverkade ytorna. Vi tar tillvara det mesta som har längd för slana, stolpe eller liknande. Det är Eriks första bekantskap med röjsågen.
Virke av gran sågade vi hos PG i Bonäs- till traktorgarage. Okantat och fint. Granarna kommer från remsan mellan avd 8 och 6. Vi sågade 2,5 m längder och fyllde Vimekens lastvagn helt.

96-08-09
Hyggesrensningen i det närmaste klar. Men alltför mycket prima gärdesgårdsvirke ligger kvar. Måste samla ihop. Kanske till älgjakten?
Vi testkörde Lillens väg upp mot Kolberget från Fryksåsvägen. Det var ett behändigt sätt att ta sig upp. (Hade naturligtvis frågat honom innan)