Kartor

flygfoto med skiftet och ca 30 bestånd/avdelningar
gammal karta som visar hur den gamla oskiftade skogen såg ut i remsor och hur ett nytt skifte lades ut på tvärs
gammal karta möter nytt skifte