2010

Björklåga

Gallringsresultat

I januari kom inmätningsbesked och utbetalning för gallring och uttag av frötall vid Björntjärnsvägen. Och efter att ha inspekterat resultatet på plats i bestånden tycker jag att det var en bra kontakt på virkesköparfronten. Ser fint ut. Kanske har jag lämnat väl många fröträd att bli evighetsträd, men hellre det än att de är för få. Det står dessutom 10 kraftiga döda tallar kvar.

Skogsaktuellt

I början av året kontaktades jag av tidningen Skogsaktuellt angående möjligheterna att få göra en intervju med mig om skogen, webbplatsen (denna) och hur jag tänker och arbetar i detta. Det blev ett långt telefonsamtal. Och artikeln blev osannolikt stor. Jag hade skickat två foton – båda användes.

Uppdateringar

En större revision och uppdatering av avdelningssidorna på webbplatsen gjordes under påskhelgen.

Nya personliga villkor

I juni flyttade jag till Fryksås. Ett stort och omtumlande beslut som kommer att ändra förutsättningarna för mig. Det blir enklare att göra vardagliga sysslor i skogen. Vedhämtning om inte annat. Men det jag framför allt tänker på nu är de röjningar som är i antågande. Det blir möjligt att sköta dessa på ett lugnare och mer sympatiskt sätt.

Även regelbundna och tätare dokumentationer som jag velat göra baserade på årstid kommer att bli enklare. Bl.a ska jag inhägna ett 100m2 område på avd 10 för att skydda den ytan från betning. Jag vill gynna Rönn och Sälg där. Älg och hjort betar av dem till knähöjd annars.

Kanske kommer kojan på Kolberget nu också att realiseras?