2020

grankotte

Dags att fundera på målen med mitt eget skogsbruk! Produktion eller naturvård? Och proportionerna mellan dessa mål? I backspegeln inser jag att min inställning till skogsinnehavet och relationen mellan naturvård och produktion har förändrats ganska rejält. Efter tillträdet av det nya skiftet hade jag en lättvindigare inställning till konventionellt skogsbrukande med trakthyggen, markberedning och liknande metoder. Jag kopierade ganska tveklöst de åtgärdskoder som användes. På senare år har detta tonats ner till förmån för en dominerande naturvårdande inställning. Gör så lite som möjligt. Låt skogen stå, ungefär. Jag kommer väl att röja och gallra i de bestånd där detta har påbörjats men inte mer än så. Jag vill helst av allt se ett skogsskifte som närmar sig »naturskogens« tillstånd. Om det nu är möjligt. Jag vill lämna efter mig ett eget naturreservat? Men det är ju bara jag det! Hur går det med resten?
Tror jag ens att det är möjligt att bedriva ett naturanpassat, ekologiskt hållbart skogsbruk i stor skala? Med stor tvekan i så fall. Det skulle kräva en omställning till små brukningsenheter; en mycket nedskalad planering ner på landskapsnivå eller snarare traktnivå. God lokalkännedom hos de som skall planera och ingen ekonomisk press hos de som skall genomföra planerna. Då kanske?
Frågan är också om det är hållbart att producera så mycket papper som görs idag, som skall användas till reklamutskick och liknande i ofantliga mängder. Vi måste tänka om radikalt när det gäller hur vi använder papper.