2003

ljusinsläpp

Februari
Nu har jag fått redovisningen av avverkningsuppdraget från Siljan. Några pinnar blev det enligt papperen. Står det något kvar, som jag ville från början? Brinner av iver att komma upp och slutbesiktiga.

Maj
Så var det dags. Körde upp ”lillens” väg och ställde bilen nästan intill råt. Gick längs södra gränsen i traktorspåren och tittade uppåt branterna. Jag anade ju redan när jag gick runt i oktober och när jag var här i början av avverkningsarbetet att mina planer var väl småskaliga och kanske skrivbordsaktiga om man säger. Visst är det annorlunda att sitta i en skördare och få nån helhet och systematik i vad man gör. Så småskaligt och mosaikaktigt blev nu inte detta – riktigt.

Jag tycker ändå att det ser bra ut. Rejäla stråk och öar är lämnade, vilket gör att man nog kan tala om två avskilda hyggesytor, där fröträd, dungar och en del underväxt står kvar. I granskogen på avd 25 har det plockhuggits så att resultatet blivit en skärm. Det kommer att vräka på med självsådda granplantor där under. Det syns ju redan där det var luckor tidigare. Där är tjockt! I gränsen mellan granskärmen (avd 25) och hygget på avd 24 står en ridå (reliktbestånd, refugi?) av tät, fullskiktad och orörd skog – en yta man inte ens var och plockade i när man tog snöbrotten efter vintern 89.

En viss justering av beståndsgränser mellan avd 24, 25 och 26 kanske är på sin plats att göra. Gränslinjerna mellan dessa var mer resultat av gamla ägoförhållanden och inte så mycket hur skog och (i detta fallet) terrängen ser ut. Nordgränsen för denna drivning föll sig naturligt att lägga längs den ”hylla”, platå, som följer höjdkurvorna i en böj åt nordväst.

Sammantaget, nu när jag vandrat runt och fotograferat och begrundat, kan jag nog ändå säga att jag är nöjd med hur det blev. Nu är det bara resten kvar. Den nya skogen som skall upp. Jag börjar…

Planer för återväxten
Jag tänker mig självsådd tall och planterad gran – i huvudsak. På platån bör jag nog plantera tall. En fråga gäller markberedning. Hur, på vilket sätt, vill jag utföra den? Lutar mest åt lätt fläckmarkberedning idag. Att harva i den här branten skulle bara bilda eroderande diken där allt spolas bort i i regn eller snösmältning. Hyggesbränning är nog inte att tänka på av samma branta anledning. ”Ujj, vad det tog sig uppåt backarna…”, är en kommentar jag inte skulle vilja höra.

Juli-Augusti
Hämtade virket från vändplan på Björntjärnsvägen. Upptäckte ännu en stor frötall som blåst omkull i vinter/vår (grön krona). Tyckte den var för stor och fin för att få ligga kvar. Hämtade och sågade upp den.

Tycker att det kommer en hel del småplantor på avd 8 där det markbereddes. Det ser lovande ut. Massor av hallonsnår är där också.