2006

stora stenen

Majvinter
Ägnade större delen av första majveckan åt att pulsa runt i snö. På sina håll ligger snön halvmetertjockt. Kallt och uschligt. Men det smälte undan bra under veckan. Inspekterade markberedningen på Kolberget. Fläckvis kan man verkligen ifrågasätta nyttan med att riva upp stenrösen på detta vis. Inte skapades några planteringsfläckar på det här viset! Man kan ju undra hur granarna kunnat växa så frodigt i denna mark? Långa stråk i markberedningsfårorna är ju bara sten, sten och sten. Ingen mineraljord så långt spade och hacka når. Bara ett tunt humustäcke med ris eller gräs över. Hur ska vi bära oss åt med plantering här? Ta med sig mineraljord i hinkar 🙂 På största ytorna har dock markberedningen givit bra resultat. Nu återstår att se om tallarna fattar galoppen och kottar av sig rejält. Risken är väl att det på denna höjd över havet kan gå längre tid mellan goda kottår. Men nu är det tredje året efter avverkning och i teorin borde nu tallarna ha bildat mycket kottar…

Planteringsvecka i slutet av maj
Stora samlingen av arbetsvilliga familjemedlemmar och vänner. God mat, trevligt sällskap och ”stärkande” arbete i skogen. Bättre kan det knappt bli!

Under frötallarna planterade vi gran. Där inga fröträd fanns, eller där dom stod glest, satte vi lärk. Det blev grovt sett tre ytor med lärk och tre ytor med gran. I den sparade ytan med plantuppslag från det gamla beståndet, gick vi med hackor och beredde riktigt fina planteringsfläckar för några extra rader gran. Bättre än stenrösena intill – men svettigare.

Mina beräkningar av åtgången på plantor visade sig inte stämma. Vi fick 1000 granplantor över och lärken fick vi sätta tätare än tänkt. Jag måste ha räknat fel på arealen. Mina beräkningar sa att det var 3,5 Ha som skulle planteras och då borde 7000 plantor vara lagom om man sätter rimligt tätt. Av detta oplanerade plantöverskott planterade vi även det stormskadade stråket längs nordgränsen på avd 11, 14 och 15. Vilket ju var bra.

Sibirisk lärk – en inspirerande bild
Vi tittade in på Siljansfors försökspark söder om Mora för att beskåda några av deras försöksytor med lärkplanteringar. En 80-årigt bestånd gav lätt gåshud. Vackert!

Prioritet
Det som står högst på dagordningen nu är gallring. Avdelningarna 5, 9 och 17 står främst på tur. Men även att försiktigt röja i de första täta plantuppslagen under granskärmen på avd 25. Samt röja stråket på västra sidan av Björntjärnsvägen. Dessutom behöver jag uppdatera beståndsdata och kartor. Inte minst här på webbplatsen.

Överlevnadskontroll i juli
Elin och jag kunde inte snabbt nog komma ner till skogen efter vår ankomst i mitten av juli. Hade torkan tagit våra plantor? Hade insekterna smaskat i sig allt? Hade inlandsisen malt allt till stoft?
Nejdå! Det såg fint ut. Vi gick ett varv lite i sicksack och hittade inte mer än några få döda plantor. Mest lärk. Grovt uppskattat har minst 95% klarat sig hittills verkar det som. Bara det kommer regn snart. Maken till torra och heta juni – juli minns jag inte. I allmänhet såg alla plantor pigga och frodiga ut. Vi blev överraskade av hur mycket lärken vuxit. Det var ju bara torra små pinnar i maj, utan grönt. Även granplantorna såg fina ut.