2005

Inspektion
Majrundan är nuförtiden en nervpirrande vandring. Hur har höst- och vinterstormar drabbat? Med sydsveriges Gudrun i bakhuvudet gick jag en första runda den 9 maj. Ännu har jag inte varit runt överallt men så här långt får jag väl vara nöjd. Ett par frötallar och några granar var vad jag hittade. Ska gå runt resten idag. Eftersom jag umgås med timringsplaner kanske jag ska förbereda dessa stockar för det. Kapa i längder, barka, lägga upp med en plåt över?

Planering för plantering
Nu drar det ihop sig för plantering. Jag har beställt 1000 plantor till i år som jag skall hjälpplantera med på avd 8 och den vindfällda avd 12. Tänkte använda detta för att lära mig plantera dessutom. Omskolning av ärtor, sallad och andra förkultiverade grönsaker har jag ju ägnat mig åt. Men det är ju i liten skala. Här handlar det väl om en kombination av arbetsteknik (effektivitet) och planteringsnoggrannhet. Att ägna var planta 5 minuter totalt eller extra är för min del helt acceptabelt. Många av plantorna skall ju växa där i mer än 100 år. Vad är då 5 minuter?

Återväxten
under frötallarna på avd 8 är skiftande. På södra delen med ljung och blåbarsris är det fläckvis mycket glest – därför hjälpplanterar jag där. Norra delen ser mycket bra ut nu. Många små tallplantor sticker upp. Fläckvis kommer också en hel del gran där. Ny fin blandskog alltså. Det börjar snart bli dags att bestämma sig för vilka fröträd som ska stå kvar, vilka jag vill ha själv och att sälja resterande. Dessutom står ju tio silverfuror i vardande där också. Ska jag göra några till?

Juni – plantering
Det finns en del att säga om arbetsteknik (video) vid plantering, eller handlar det om plantvården? I vilket fall pysslade jag med var planta. Den skall ju stå några år. Alla knäböjningar för att handpålägga kring var planta, tog hårt på lårmusklerna. Någon ackordsförtjänst är det inte att tänka på. Men plantvård! Jag fick väl ner 50 – 100 plantor i timmen. Slutsats: Det är oerhört stimulerande och roligt att plantera. Snacka om ”skogsvård”.

Satte också 500 granplantor direkt i grönriset på den förrödda avd 12. Marken är blöt och sönderkörd av skotare sedan förra årets räddningsaktion. Ska bli intressant att se hur dessa plantor klarar sig. Några frötallar står kvar fortfarande.

Siljansfors försökspark
Var i Siljansfors försökspark häromdagen. Christer Karlsson som är försökschef/parkchef tog oss med på exkursioner både förmiddag och eftermiddag. Mycket intressant. Om blädning, skärmföryngring av gran på frostmark, lärkträd som alternativ till gran, gallring kontra inte gallring och mycket annat spännande. Bland annat tror jag nog att han fick mig att ändra inriktning för planteringarna på Kolberget nästa år. Skall nog öka lärkandelen betydligt. Ska tänka igenom detta noga. Om lärken är lik granen i mark- och näringsbehov passar ju den västra delen av avdelningen bäst.

Satellitövervakning
Skämmigt är att jag fick brev från Skogsvårdsstyrelsen med en sateliltbild där dom ”upptäckt” min avverkning på Kolberget. En oanmäld avverkning! Usch så pinsamt. Jag var helt säker på att Siljan ombesörjde avverkningsanmälningar vid sina köp. Åtminstone var det vad AS hävdade och tidigare också gjorde. Måste kolla detta. I vilket fall bestämde vi (LE från Orsakontoret) träff och gick runt på hygget och planerade för markberedning nu i sommar / höst. Vilket ju stämmer bra med mina planer. Ett problem är det att det inte går att få till en fläckmarkberedare. Jag vill ju inte ha djupa vattenförande diken i branten. Nu resonerade vi om möjligheten att köra harven ”intermittent” alltså lyfta den återkommande efter säg 3 meter, för att på så vis undvika sammanhängande fåror. Vi snitslade och undantog vissa sparade dungar med ung- och plantskog. Och så detta bekymmer med fröträd. Hur går det med deras rötter? Kommer träden att stå kvar i nästa storm?

Körde hyggesrensningen på avd 24 några dar senare. Det blir en ridå av plant- och ungskog av gran som sparas i en remsa i nord-sydlig riktningoch några mindre öar på hygget.

Sibirisk lärk
Jag har beställt 3000 lärk och 4000 gran till nästa vår. Fröträden borde egentligen bort på den yta som jag tänker plantera med lärk. Jag får grunna på detta! Det kan nog fungera med lärkplantering i dom delar där det knappt står några fröträd. Då löser det sig ju på enklaste vis och lärkbestånden blir naturligt insprängda på två eller tre ytor.

Rädådalen
Tog en runda i Rädådalen och passade då på att fotografera några platser för en närbildsvandring längs ån.