2012

Lappuggla

Vinterstorm

Det drog en Dagmar över mellansverige mitt i vintern. När jag äntligen tog mig ut för att inspektera gick jag först till de nygallrade bestånden. Det var där jag fruktade att finna vindfällen. Men icke.Iinte ett nedblåst träd.

Men längs grannens hyggen i norr ligger det en del gran, naturligtvis. Totalt sett är det mest sedan länge döda och torra granar som nu lagt sig ner, men det finns också en del prima virke, bl.a några duktiga tallar. Allt ligger utspritt så det lär falla under maxgränsen för hur mycket som får lämnas per hektar. Jag ska ta hand om så mycket det går. Tänker använda till Rastkojan på Kolberget. Resten får ligga och gynna krävande vedinsekter, mossor och lavar.

Frågan är om jag lyckas ta mig till en del av dessa. De ligger i branter och trångt och eländigt. Halva jobbet blir att hitta och planera själva körningen med min lilla Vimek.

29 juni

Körde sågverket till Kolbergstoppen (nästan). Nu äntligen skall rastkojan byggas. Platsen är röjd och kojans hörn utstakade. Uppe på platån norra delen av avd 23 där vi planterade lärk är de hårt betade. Undrar om det är hjort eller älg som smaskar på detta vis. Jag gick runt idag med sekatör och enkelställde tänkbara toppar. Tur att vi planterade såpass tätt. Det kommer det säkert att bli ett fint bestånd. Dom växer ju så det knakar…

Rastkojan jag bygger blir en central plats i detta ”Skog som konst”-projekt. En tänkbar rastplats och utflycktsmål i en vandring runt skiftet? Också de lågor som jag kommer att lämna  blir delar i detta. Kanske borde jag tillverka små skyltar att sätta upp vid lågorna, med årtal, ålder etc. Kanske ge dem namn också? Och hur med de olika bestånden? Bättre namn? Informationsskyltar? Och uppdaterad koppling till denna webbplats!