2013

Förutom att jag går runt med sekatör och klipper fram en huvudstam istället för två eller tre på de planterade lärkträden, domineras även detta år av bygget av Arken, rastkojan. Lärkträden har betats rätt rejält (älg, kronhjort?) men ett gott och väl tillräckligt antal kan räddas med hjälp av sekatöremn. Hur mycket död ved jag har stående och liggande i dagsläget är svårt att uppskatta. Dels finns det en del vindfällen och dels foinns grupper av döda granar antagligen av granbarkborren. Men det är ju så det ska se ut!