2014 – 2018

Hux flux vart det 2018. Här försvann några år på grund av bygget av Arken. Men skogen står kvar runtomkring. Jag har egentligen inte utfört några konkreta arbetsinsatser förutom detta med sekatör och bortklippandet av dubbeltoppar på en del lärk. De skador jag såg de första åren har inte upprepats. Lärkträden växer och frodas. De verkar ha en fin förmåga att ”välja” nya toppskott. Men nu är det dags att röja på de ställen de blev väl tätt planterade. Och kanske stamkvista en del av de som blir kvar?

Röjningsbehovet är också stort nere på båda sidor om Björntjärnsvägen. Ska ta itu med det nu när inte Arken upptar all tid.

Timmerstuga på Kolberget med utsikt över Orsasjön
Timmerkoja på Kolberget: ”Arken”